top of page

ראוי לזכור תמיד שהמשחק עצמו הוא תרפיה. הבאת ילדים לידי כך שיהיו מסוגלים לשחק,
היא עצמה פסיכותרפיה

דונלד וויניקוט, פסיכואנליטיקאי

logo_bw.gif

טיפול פסיכולוגי בילדים שונה מטיפול פסיכולוגי במתבגרים ובמבוגרים. ילדים אינם "מבוגרים קטנים", ולכן חשוב לבנות טיפול שמתאים למאפיינים ההתפתחותיים של ילדים. לילדים קשה לבטא את עצמם במילים, בייחוד כשמדובר בביטוי רגשי, ועל כן טיפול פסיכולוגי בילדים נעשה בעיקר על ידי משחק.

המשחק הוא חלק מאוד חשוב מחייו של הילד, וילדים מבלים שעות רבות מיומם במשחקים מסוגים שונים, כגון: משחק סוציו דרמאטי, משחקי חברה תחרותיים, משחקי בנייה, לגו וכו'.

חשיבותו של המשחק בחיי הילד אינה מסתיימת בכך שהיא מהווה הנאה וממלאת סדר יומו של הילד. אלא, דרך המשחק ילדים לומדים דברים רבים על העולם, על עצמם, ועל יחסיהם עם קבוצת השווים והסביבה. ילדים מביעים את עולמם הרגשי דרך המשחק, וניתן לראות על ידי המשחק של הילד אילו תכנים פסיכולוגיים מעסיקים אותו.

בטיפול סי בי טי בילדים, האתגר הוא כיצד לתרגם רעיונות מופשטים כגון שיח על רגשות ומחשבות לדוגמאות פשוטות ומובנות. אחת השיטות היא להשתמש במטאפורות הלקוחות מחיי היומיום של הילד. לדוגמא, ילד שיגיע לטיפול עקב בעיות של שליטה בכעסים, ניתן יהיה להשתמש במטאפורה של הכעס כהר געש מתפרץ, לצייר אותו ולדון עליו. בנוסף, חשוב להמחיש לילדים את מגוון הרגשות (עצב, כעס, קנאה, פחד) וכן את עוצמתם בצורה מוחשית, כגון על ידי "מדחום הרגש". כך שילד עם נטייה לכעסים יוכל לראות בצורה מוחשית מתי הוא עומד להתפרץ, וילמד לעצור רגע לפני ההתפרצות.

luach400.gif

סרגל רגשות

sargel200.gif

זעם

שמחה

כל הזכויות שמורות לשלי זאנטקרן, המרכז לויסות רגשי.

הדרכת הורים

חלק חשוב ואינטגראלי מטיפול פסיכולוגי בילדים הוא הדרכת הורים. ההורים הם סוכני השינוי המשמעותיים ביותר אצל ילדים בגיל הרך ובבית הספר היסודי. ההורים מהווים דמויות לחיקוי תמיכה, אהבה וביטחון, והם הדמויות המשמעותיות ביותר עבור הילד.

על מנת ליצור שינוי בהתנהגותו וברגשותיו של הילד, על ההורים להבין את עולמו הרגשי של ילדם, ולהתאים את עצמם אליו בצורה "טובה דייה". כלומר, במידה שמצד אחד מתאימה לילד ולאישיותו, אך מצד שני מאגרת אותו ומכינה אותו להתמודד עם העולם החיצוני. איזון זה לא תמיד פשוט, ועל כן בבעיות רגשיות והתנהגותיות אצל ילדים הורים רבים פונים להדרכת הורים על ידי איש מקצוע.

שיקום הסמכות ההורית ובעיות התנהגות

כחלק מהכשרתי בלימודי ה cbt, עברתי הכשרה בשיטתו של פרופ' חיים עומר – "הסמכות ההורית החדשה". השיטה מתאימה לטיפול בילדים ונוער עם בעיות התנהגות כגון: סרבנות בית ספר, אלימות, שימוש ייתר במחשב, שימוש בסמים והתנהגויות קיצוניות אחרות. ייחודה של השיטה הוא שהטיפול נעשה רק בהדרכת הורים ללא מפגשים עם הילד. בהדרכות אלו מסייעים להורים לבנות סמכות הורית חדשה המעניקה עצמאות ומרחב לילד תוך ביסוס נוכחות והשגחה הורית יציבה ותומכת. השיטה עוזרת להורים לשקם את הסמכות ההורית שלהם.

bottom of page