top of page

הפרעות חרדה הן הסוג הנפוץ ביותר של בעיות נפשיות הפוגעות במבוגרים ובילדים. חרדה היא תגובת חירום טבעית של הגוף המתריעה על סכנה. הבעיה מתחילה כאשר תגובת החרדה מופיעה כשאין סכנה אמיתית לאדם. כשהחרדה מופיעה הרבה פעמים במצבים כאלו, של "התרעת שווא", היא תקרא הפרעת חרדה.

מצבי חרדה מתגלים בצורות שונות ובעוצמות שונות, ויכולים לגרום לקשת רחבה של תופעות – החל ממחשבות שליליות וקטסטרופאליות כגון "עומד להתרחש משהו נורא", או "מה יהיה אם...", וכלה בדפיקות לב מואצות, רעד והזעה.

הפרעות חרדה נפוצות:

 1. הפרעת חרדה מוכללת

 2. הפרעת חרדה חברתית

 3. הפרעת פניקה

 4. פוביות

 5. אגורפוביה

 6. אילמות סלקטיבית (מתבטאת בעיקר אצל ילדים)

 

מהם הפרעות חרדה על-פי ה-CBT?

על פי ה- CBT  תחושת החרדה מורכבת מ-4 ממדים:

 1. המימד הפיזיולוגי: עלייה בקצב פעימות הלב, הזעה, רעד.

 2. המימד הרגשי: רגשות של פחד, חשש, בהלה.

 3. המימד הקוגניטיבי: מחשבות על סכנה מאיימת, מחשבות קטסטרופליות על משהו שלילי שעומד להתרחש.

 4. המימד ההתנהגותי: תגובות של "הילחם או ברח" (Fight or Flight), תגובות של הימנעות, בכי, או כל תגובה אחרת שהאדם החרד נוקט כתגובה לחרדה.
   

המימד הפיזיולוגי: תגובת "הילחם או ברח" והמערכת הסימפתטית

המימד הפיזיולוגי בולט בכל הפרעות החרדה, והוא גורם אי נוחות רבה לסובלים ממנה.

כשהאדם חש שהוא ניצב מול איום או סכנה, מופעלת אצלו על ידי המערכת הסימפטתית תגובת "הילחם או ברח". תגובה זו, היא מקבץ של שינויים גופניים, המיועדים להכין את האדם או בעל החיים להתמודד פיזית עם איום או סכמה מידית. המערכת הסימפתטית גורמת לגוף להפריש את ההורמון אדרנלין, אשר גורם לעלייה בדופק, עלייה בקצב הנשימה, הזעה מוגברת, עלייה במתח השרירים והאטה בפעילות המעיים.

כאמור, בהפרעות חרדה, תגובות גופניות אלו מופיעות גם כאשר אין באמת סכנה ממשית לאדם, והן מעין "אזעקת שווא" הגורמת אי נוחות ועוררות יתר לאדם.

בטיפול CBT בהפרעות חרדה מטפלים בכל ארבעת המרכיבים של החרדה, אך חשוב לציין שההשפעה היא מעגלית. כלומר, אם מרגיעים את התחושות הפיזיולוגיות, נרגעות גם המחשבות השליליות, וכך גם הממד הרגשי משתפר- "הנפש מתקשה לסעור כאשר הגוף רגוע".

חלק חשוב בטיפול בהפרעות חרדה הוא ללמד את המטופל טכניקות של הרפיה גופנית על מנת להרגיע את המערכת הסימפתטית. הטכניקות כוללות נשימה סרעפיתית, הרפיות שרירים ומדיטציה.

הממיד הקוגנטיבי:

בטיפול CBT בהפרעות חרדה, עובדים עם המטופל גם על הפחתה וויסות של המחשבות השליליות והקטסטרופליות. זאת על ידי מגוון טכניקות כגון אתגור מחשבות, והסברים על הטיות החשיבה אשר אנשים עם הפרעות חרדה נוטים לנקוט בהם.

logo_bw.gif
bottom of page