top of page
logo_bw.gif
cbt_500.png

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT) הוא טיפול פסיכולוגי המבוסס על הטיפול ההתנהגותי והטיפול הקוגניטיבי, זהו טיפול מבוסס ראיות- בעל יעילות מוכחת מחקרית.

 

הגישה הקוגניטיבית מניחה, שכל אדם מגיב אחרת כלפי המציאות בהתאם לפירוש שהוא נותן לה, ולכן, הפרעות רגשיות הן תוצאה של דפוסי חשיבה מוטים ופירוש לא נכון של המציאות.

על מנת ליצור שינוי רגשי אצל המטופל יש צורך בזיהוי דפוסי החשיבה הלקויים והקניית דפוסים סתגלניים במקומם. לעתים קרובות איננו תופסים את המציאות כפי שהיא, אלא התפיסה שלנו מוטת לכיוון השלילי והקטסטרופלי, מה שמוביל לסבל רגשי.

הגישה ההתנהגותית מניחה שהפרעות נפשיות הן דפוסי התנהגות או הרגלים לא יעילים שנלמדו במהלך החיים, דרך התניות וחיזוקים.

חרדה, לדוגמה, נוצרת בתהליך התניה שבו מקושרת תגובת הפחד עם הגירוי. כך, ילד שבעבר נפל ממתקן משחקים גבוה, להבא כשימצא במקומות גבוהים תתעורר בו תחושת פחד קשה, כי גירוי הגובה קושר במוחו לחבלה ולפחד. מטרת הטיפול היא שינוי קשר זה אצל המטופל, כלומר שינוי ההתניה. 

מה הם היתרונות של טיפול CBT ?

 

 • ממוקד בזמן ובמספר טיפולים.
   

 • דגש על הפחתת סימפטומים ובניית יכולות התמודדות אישיות.
   

 • מבוסס על פתיחות ושקיפות מול המטופל - הדרכה מפורטת על הבעיה והקניית דרכי הפתרון (פסיכו-אדיוקציה).
   

 • מטרות הטיפול מוגדרות וניתנות למדידה - המטרות נקבעות כבר בתחילת הטיפול וההצלחה היא השגת היעדים.
   

 • הגברת היכולת של המטופל לתפקד בסביבתו ולשפר את תחושת הרווחה הנפשית שלו.
   

 • חלק  מרכזי ממטרת הטיפול הוא ללמד את המטופל להיות המטפל של עצמו וכך למנוע את הישנות הבעיה.

bottom of page